STAR PLANT
Ct. de Riells (CIV-5521), Km.1
17400 - BREDA
972160290
starplant@starplant.biz

PLANTES PER: PAISATGE - JARDINERIA - FORESTACIÓ - BIOMASSA

 

EMPRESA:

 Any de constitució: 1991

 Socis fundadors : Joan Camprubí Pinyol i Anna Prats Malaret (ambdós, enginyers tècnics agrícoles)

 Certificació: Actualment disposen del curs de preobtenció de l’ISO-9001

 Trajectòria: Després de diferents anys de coneixement del mercat europeu, l’empresa s’especialitza a comercialitzar espècies de difícil localització i a donar sortida a partides de plantes existents tant en el mercat nacional com de la UE.

 L’evolució de l’empresa per adaptar-se a la fluctuant demanda ha estat condicionada pel grau d’especialització dels productors, les necessitats dels consumidors i les exigències en qualitat i preu de cada venda.

 A partir del 1996, la producció pròpia d’espècies mediterrànies concretes amplia la gamma de plantes per al servei immediat. El viver es troba a la ctra. de Riells, km 1, de Breda (17400).  Des del 2001 és membre de l’Associació de Viveristes de Girona.

  

PRODUCTES:

 Tipus de plantes comercialitzades:

Planters forestals (en envàs i a rel nua)

Autòctones

Silvestres i gramínies

Aquàtiques i falgueres

Arbustives, coníferes i arbrat

Esqueixos arrelats

Per a producció de biomassa

 

Tipus de plantes produïdes:

Arbutus, Buxus, Corylus, Ilex, Laurus , Sambucus, Spartium, Viburnum, Alnus, Betula, Fraxinus, Quercus, Sorbus... Aquestes espècies es cultiven en envasos de C1, 5L, C3L, C6, 5L, C17L i C40L.

webpime